Εταιρικό Προφίλ


company 


Η έδρα της ΕΝΕΡΓΟΝ-ΤΜ βρίσκεται στο Ο.Τ. 10 ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου Θεσσαλονίκης, σε ιδιόκτητο βιομηχανικό χώρο συνολικής έκτασης 4.000m2, από τα οποία 1.800m2 καταλαμβάνουν οι κτιριακές εγκαταστάσεις.

Εντασσόμενη στο Group TEXNOMAT και διαβλέποντας τις τεράστιες δυνατότητες του χώρου, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες της αγοράς, έχει οργανώσει ένα πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών προκειμένου να εξασφαλίσει την άρτια εξυπηρέτηση και υποστήριξη των πελατών της.

Οι συνεχείς επενδύσεις της σε εξοπλισμό, η στελέχωση της με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, η διασφάλιση της ποιότητας και η σταθερή ανάπτυξή της σε όλα τα μεγέθη, την καθιστούν μια από τις πλέον αξιόπιστες και πολλά υποσχόμενες, εταιρίες του χώρου πανελλαδικά.

Η αφοσίωση στη διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων, εξασφαλίζεται με τις διεθνής αλλά και ελληνικές πιστοποιήσεις που έχει αποκτήσει η εταιρεία.

Η ΕΝΕΡΓΟΝ-ΤΜ, έχει ως στόχο την απόκτηση στρατηγικής θέσης στην ελληνική αγορά αλλά και στην επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας έργα σε χώρες των Βαλκανίων ή και αλλού στο εξωτερικό. Έως σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς έργα στην Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Ντουμπάι, Βηρυτό και Λίβανο.

Γι αυτούς τους λόγους, επενδύει συνεχώς στην εξέλιξη και εκσυνχρόνιση των προϊόντων και της υλικοτεχνικής υποδομής της, την περαιτέρω κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της αλλά και στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Δεν εστιάζεται σε πελατειακές σχέσεις αλλά σε μακροχρόνιες συνεργασίες. Μόνο μέσα από την ανάπτυξη των συνεργατών της θα μπορέσει να αναπτυχθεί και η ίδια. Η ως τώρα επιτυχία της, οφείλεται στην πρωτοβουλία, την αφοσίωση και την επαγγελματικότητα του προσωπικού και των συνεργατών της.