Πολιτική Ποιότητας

Kάθε ηλεκτρικός πίνακας, μετά το πέρας της κατασκευής του, ελέγχεται και δοκιμάζεται στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου. Όλοι οι έλεγχοι και οι δοκιμές πραγματοποιούνται από διακριβωμένα και πιστοποιημένα όργανα με τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού δοκιμών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 60439-1

 Οι έλεγχοι που πραγματοποιούναι είναι:

  1. Οπτικός και διαστασιακός έλεγχος
  2. Δοκιμή ως προς γη (Earth Testing)
  3. Δοκιμή μόνωσης (Insulation Testing)
  4. Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής (Dielectric Strength Testing)
  5. Έλεγχος καλωδιώσεων
  6. Δοκιμή ηλεκτρικών λειτουργιών και συσκευών

Η ΕΝΕΡΓΟΝ-ΤΜ, πιστή στην πολιτική εξασφαλισμένης ποιότητας, έχει αποκτήσει και εφαρμόζει τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 ISO 9001: 2015: η εταιρία πιστοποιήθηκε με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001: 2015, κατά την επιθεώρηση που διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις της, από τον   διεθνή φορέα πιστοποίησης TÜV NORD CERT.

 

 Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα Πρότυπα EN60439-1 / IEC 60439-1 για τη Χαμηλή Τάση και IEC 62271-200 για τη Μέση Τάση. 

 Τα προϊόντα Χαμηλής Τάσης, συμμορφώνονται με την οδηγία 93/68 (CE) ενώ καλύπτουν και τις οδηγίες 73/32 (Χαμηλής Τάσης) και 2004/108/EK  (Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας).