Η ΕΝΕΡΓΟΝ-ΤΜ, έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στα εγκαίνια της νέας της έδρας, στη ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος, την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2008 και ώρα 20:00

ΕΝΕΡΓΟΝ–ΤΜ Ηλεκτρομηχανολογική ΕΠΕ.

Ο.Τ. 10, Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Σίνδος
Tηλ.: 2310288480  Fax: 2310288482
E-mail: info@energontm.gr  Website: www.energontm.gr